Projekt: Koncert charytatywny "Dla Diba"

Przyjaciele chorego na białaczkę rapera z Jeleniej Góry zorganizowali koncert charytatywny. Na imprezie gościły tłumy młodych ludzi wspierając w ten sposób cięzko chorego przyjaciela,muzyka. Pod patronażem Jeleniogórskiego Centrum Kultury, z własnym wkładem i wsparciem wolontariuszy zrealizowano szczytny cel. Inicjatywa stanowiła również początki Stowarzyszenia.

Czas: 2002 r.
Dofinansowanie: ok. 5 tys. zł w barterze, firmy prywatne oraz Jeleniogórskie Centrum Kultury