Warsztaty kulturowe dla grup subkultur młodzieżowych

W projekcie podczas warsztatów spotkały się grupy subkulturowe, które ze sobą walczą tj. under-ground, hip-hop, metal, rastafarianie. Warsztaty wyrobu bębnów, ceramiki, wspólne przygotowanie posiłków i koncerty w stodole w Trzcińsku, w gospodarstwie.

Czas: 2002

Dofinansowanie: Fundacja im. S. Batorego

Wartość projektu: 12 tys. zł