Projekt: "Złoty piasek”

Projekt wieloaspektowy, w który zaangażowane było środowisko młodzieży, starszych ludzi i nauczycieli  z Janowic Wielkich i Mysłakowic w proces zbierania opowieści o „starych czasach”: zwyczajach, codziennym życiu, obrzędach, przygotowywanym jedzeniu, obchodzeniu świąt, leczeniu chorób, uprawach etc...oraz przygotowaniu młodzieży do opowiadania i przedstawiania tych opowieści (przy wykorzystaniu elementów plastycznych teatru, dramy, pedagogiki zabawy) w postaci tzw. „Opowiadaków”. Projekt umożliwił odszukiwanie tożsamości przez młodych ludzi, przełamywanie barier etnicznych i pochodzeniowych, pozwolił na dialog pokoleniowy i uczenie się od starszych.

 

Czas: 2004 r.

Dofinansowanie: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży dla Stowarzyszenia Tratwa, projekt realizowany na zaproszenie Stowarzyszenia Tratwa z Olsztyna (Ryszard Michalski)