Projekt: Hip-hop Jamm Graffiti

Cykliczna imprez w ramach "Września jeleniogórskiego". Podstawowym założeniem projektu było zaangażowanie grupy młodzieży hip-hop w organizację dużej cyklicznej imprezy hip-hopowej oraz stworzenie imprezy i oferty kulturalnej, jakiej dla tej młodzieży w Jeleniej Górze do tej pory nie było. Młodzież, wspólnie z pracownikiem Stowarzyszenia „Faktor”, od początku planowała działania, dzieliła się obowiązkami, przyjmowała odpowiedzialność za realizację kolejnych etapów, koordynowała poszczególne zadania.

„Coolotura młodych” - koncerty, Jamm Graffitti, Street Battle (3 edycje)

Cykliczna masowa impreza w ramach "Września jeleniogórskiego„ Podstawowym założeniem projektu było zaangażowanie grupy młodzieży hip-hop w organizację dużej cyklicznej imprezy hip-hopowej oraz stworzenie imprezy i oferty kulturalnej, jakiej dla tej młodzieży w Jeleniej Górze do tej pory nie było. Młodzież, wspólnie z pracownikiem Stowarzyszenia „Faktor”, od początku planowała działania, dzieliła się obowiązkami, przyjmowała odpowiedzialność za realizację kolejnych etapów, koordynowała poszczególne zadania.

Czas: 2003-2005

Dofinansowanie:

Urząd Miasta Jelenia Góra

Narodowa Agencja Programu Młodzież

Wartość projektów łącznie: 100 tys. zł