Projekt: Tradycje rycerskie Zamek Bolczów

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów średniowiecznych na zamku Bolczów  przez młodzież tworzącą grupę rycerską z Trzcińska - Husyckiej Roty Pieszej Małego Taboru. Przeprowadzono warsztaty dla szkoły  w Janowicach wielkich: tańce średniowieczne, strzelanie z łuku, lepienie garnków z gliny, wspólne gotowanie na ognisku oraz pokaz walki średniowiecznych rycerzy.

Czas: 2004 r.

Dofinansowanie:  Fundacja Wspomagania Wsi i Firma Nokia

Wartość projektu: 2 tys. zł