Projekt: „Teatr objazdowy z opowiadakami w świat”

Projekt stanowił kontynuację pomysłu z projektu „Złoty Piasek”, poznawanie i eksplorowanie starego świata, poznawanie historii bezpośrednio od starszych ludzi. Głównym założeniem projektu było przełożenie zebranych opowieści na język alternatywnego teatru przy zaangażowaniu młodych ludzi z obszarów wiejskich. Projekt realizowany przez samą młodzież stowarzyszenia  z gminy Janowice Wielkie i Mysłakowice.

Czas: 2008 r.

Dofinansowanie:  Fundacja Wspomagania Wsi i Firma Nokia

Wartość projektu: 2 tys. zł