Projekt: "Piernikarnia"

Projekt społeczno-gospodarczy. Celem było stworzenie warunków do samodzielnego, przynoszącego dochód działania mieszkańcom gminy Janowice Wielkie na podstawie tradycji wypału ceramiki, wypieku pierników, wyrobów ze słomy, wyszywania itp…. Organizowane były warsztaty dla osób w każdym wieku i bezpłatne warsztaty dla szkoły w Janowicach Wielkich (5 warsztatów).

Czas: 2007 r.

Dofinansowanie: Fundacja Wspomagania Wsi (FWW)

Wartość projektu: 10 tys. zł