Projekt: „Centrum Wspierania Aktywności Wiejskiej”

Projekt zakładał wsparcie i tworzenie organizacji pozarządowych powiatu jeleniogórskiego, które będą bardziej profesjonalnie działać oraz będą zdolne do zdobywania środków finansowych z różnych źródeł. Przeprowadzono 11 szkoleń z zakresu zarządzania, księgowości ngo, form prawnych ngo, tworzenia strategii działania, planowania i pozyskiwania środków finansowych. Przeprowadzono ok 200 usług doradczych, złożono 20 projektów nowych, z których 10 uzyskało dofinansowanie. Odbyła się 1 wizyta studyjna do Byczyny – pierwszej spółdzielnio socjalnej w Polsce.

Czas: 2009-2010

Dofinansowanie: FIO dla LGD Partnerstwo Ducha Gór

Partner projektu: Stowarzyszenie „Faktor”

Wartość projektu: 139.215 zł