Projekt: „Integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej”

  1. Przygotowanie zespołu animatorów integracji społecznej seniorów: szkolenia przygotowujące 12 animatorów do pracy w środowiskach osób starszych i stałego wsparcia organizacji senioralnych. Założono, że w szkoleniu, które samo w sobie będzie miało charakter integracji międzypokoleniowej weźmie udział 6 osób 60/65+ oraz 6 osób młodych do 25 roku życia. Szkolenie obejmowało 3 zjazdy dwudniowe razem 48h.
  2. Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych w 3 organizacjach senioralnych jako model działań aktywizujących. Przeprowadzenie 5 szkoleń komputerowych.
  3. Seniorzy pokazują rezultaty swojej aktywności: 3 wydarzenia przygotowane przez seniorów, które odbyły się w formie uroczystych finałów osobno w każdej z gmin wskazanej przez stowarzyszenia; na realizację ostatecznie przyznano 6 grantów p 1000 zł, dla 6 środowisk senioralnych na organizację wydarzenia.
  4. Debaty publiczne w gminach pn. „ Seniorzy- problem czy szanse dla społeczności lokalnych” (8 debat).  Na każdej z debat 2 prezentacje wprowadzające w sytuację osób starszych /problemy senioralne , seniorzy w politykach publicznych, dobre przykłady- Rady Seniorów, nowe projekty senioralne/ a następnie dyskusja realizowana metodą open space przy pomocy przygotowanych animatorów pełniących funkcję moderacyjne.
  5. Szkolenia pisania projektów dla organizacji senioralnych )8 szkoleń).  Po 1 szkoleniu trwającym 6h w każdej gminie. Po szkoleniach chętne organizacje mogły skorzystać z pomocy animatora w wykreowaniu i napisaniu projektów integracyjnych (m.in. do Programu FIO, ASOS, Małe projekty Programu Leader, Fundacji Wspomagania Wsi i inne).
  6. Promowanie aktywności seniorów organizacji senioralnych- powstanie Punktu Informacji dla Organizacji Senioralnych.Punkt powstał przy Stowarzyszeniu Faktor i LGD Partnerstwo Ducha Gór, zapewnił: - promowanie organizacji senioralnych - monitorowanie potrzeb organizacji senioralnych - wsparcie animowania organizacji senioralnych - pomoc w pisaniu projektów - w przyszłości tworzenie wolontariatu dla seniorów oraz wolontariatu wykorzystującego kompetencje seniorów - integracja środowiska organizacji senioralnych oraz integracja z innymi NGO. W ramach projektu została opracowana ulotka i plakat. Zostało opracowanych 5 informacji do prasy i radia lokalnego o przebiegu projektu i jego rezultatach.
  7. Platforma dla organizacji senioralnych – strona www z odrębnymi panelami dla organizacji senioralnych – www.seniorzy.jgora.plDofinansowanie: Rządowy Program ASOS
  8. Wartość projektu: 89.820 tys. zł
  9. Czas: 2013 r.