Ekomuzea, mobilne otwarte pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze Krainy Ducha Gór”

 1. Seminarium rozpoczynające projekt dot. przykładów i funkcjonowania Ekomuzeów, otwartych pracowni, edukacji regionalnej.
 2.  Utworzenie i wyposażenie 5 Ekomuzeów, 7 Otwartych Pracowni:
  - oznakowanie Ekomuzeów tabliczkami,
  - wyposażenie mobilnych Otwartych Pracowni oraz narzędzi do promocji Ekomuzeów w szkołach oraz podczas wydarzeń gminnych: namiot, stoły składane, sztalugi, tablice, stroje, mobilny piec piekarniczy i stelaż do pieca.
   
 3. Edukacja regionalna: 
  - szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców w zakresie koncepcji edukacji regionalnej.
  - real. warsztatów edukacji regionalnej (pieczenia chleba na zakwasie, pieczenia i zdobienia pierników; pieczenia tradycyjnych ciasteczek - rogaliki karkonoskie, ciasteczka owsiane, wypieki tradycyjne itp...;  filcowanie wełny i wytwarzania wyrobów z filcu; pokazy  serowarskie; warsztaty zielarskie; warsztaty dot. tradycyjnych przetworów i naturalnego kiszenia warzyw. Warsztaty będą prowadzone wyjazdowo, mobilnie np. w szkołach, podczas wydarzeń w gminach.
 4. Promocja koncepcji Ekomuzeów Krainy Ducha Gór, Otwartych Pracowni i tradycji regionu, edukacji regionalnej jako zasobów turystyki i kultury regionu:
  - strona www dot. ekomuzeów, otwartych pracowni i tradycji regionu Krainy Ducha Gór jako zasobów turystyki i kultury regionu oraz edukacji regionalnej. 
  - foldery  - projekt graficzny, skład i druk folderu o formacie A4, skł. na 3, kolor, 7 tys. szt, zawierający opisy 5 Ekomuzeów i Otwartych pracowni. 
  - promowanie Ekomuzeów, Otwartych Pracowni oraz edukacji regionalnej podczas co najmniej 3 wydarzeń w poszczególnych gminach.

Czas: 2014-2015 r.

Dofinansowanie: PROW 2007-2013, Małe Projekty

Wartość projektu: 33.241,90 zł