Ścieżka edukacyjna historyczno-geologiczno-przyrodnicza Miedzianka - Mniszków

 

Zaprojektowanie, oznakowanie i udostępnienie szlaku historyczno-przyrodniczo-geologicznego na terenie wsi Miedzianka i Mniszków w Rudawach Janowickich, które niegdyś stanowiły jedną miejscowość.

W ramach projektu:
1) 19 tablic informacyjnych (3 duże i 16 małych), m. in. na temat:
- historii powstania i upadku Miedzianki, wywodzącej się z Mniszkowa,
- górnictwa na tym terenie,
- wydobywanych minerałów i rud metali (w tym uranu),
- zabudowy historycznej Miedzianki i jej zabytków,
- tradycji browarniczych,
- domu gwarków (dworu w Mniszkowie) – siedziby zarządców kopalni,
- oznakowania miejsc cennych przyrodniczo - Natura 2000,
- odniesienia do atrakcji kulturowo-przyrodniczych objętych LSR.
2) 10 tys. szt. mapki drukowanej dot. przebiegu ścieżki, dostępna w informacjach turystycznych regionu
3) strona WWW Miedzianki i Mniszkowa.
Czas: 2014 r.

Dofinansowanie: PROW 2007-2013, Małe Projekty

Wartość projektu: 41.718,99 zł