Projekt "Miedzianka"

Stowarzyszenie dzierżawi obecnie na 30 lat (na podstawie uchwały rady Gminy oraz umowy zawartej z Gminą Janowice Wielkie) ok. 3 ha oraz 3 budynki w miejscowości Miedzianka w celu ratowania pozostałego dziedzictwa po najstarszej miejscowości górniczej Dolnego Śląska.

Została opracowana cała koncepcja zagospodarowania oraz powoli jest wprowadzana w życie od 2014 r.