Galeria Produktu Lokalnego Skarbiec Ducha Gór w Karpaczu oraz Informacja Turystyczna dla miasta Karpacz

 

Przedsięwzięcie społeczno-gospodarcze tj. producenci lokalni sprzedają w tym miejscu swoje produkty i rzemiosło lokalne oraz regionalne. Każdy producent jest jednocześnie członkiem stowarzyszeniu i współdecyduje o kształcie zasadach  prowadzonej działalności.

Gmina Karpacz w 2015 r. zleciła prowadzenie IT (Informacji Turystycznej) stowarzyszeniu.

Wartość zlecenia 2015 r. (od lipca 2015): 30.000,00 zł

W Galerii zatrudnione są na umowę o pracę 2 osoby – animatorzy oraz osoby znające bardzo dobrze lokalną turystykę.