Ekomuzea, mobilne otwarte pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze Krainy Ducha Gór”

  1. Seminarium rozpoczynające projekt dot. przykładów i funkcjonowania Ekomuzeów, otwartych pracowni, edukacji regionalnej.
  2.  Utworzenie i wyposażenie 5 Ekomuzeów, 7 Otwartych Pracowni:
    - oznakowanie Ekomuzeów tabliczkami,
    - wyposażenie mobilnych Otwartych Pracowni oraz narzędzi do promocji Ekomuzeów w szkołach oraz podczas wydarzeń gminnych: namiot, stoły składane, sztalugi, tablice, stroje, mobilny piec piekarniczy i stelaż do pieca.
Read more

Projekt: „Integracja międzypokoleniowa seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej”

  1. Przygotowanie zespołu animatorów integracji społecznej seniorów: szkolenia przygotowujące 12 animatorów do pracy w środowiskach osób starszych i stałego wsparcia organizacji senioralnych. Założono, że w szkoleniu, które samo w sobie będzie miało charakter integracji międzypokoleniowej weźmie udział 6 osób 60/65+ oraz 6 osób młodych do 25 roku życia. Szkolenie obejmowało 3 zjazdy dwudniowe razem 48h.
Read more

Projekt: „Centrum Wspierania Aktywności Wiejskiej”

Projekt zakładał wsparcie i tworzenie organizacji pozarządowych powiatu jeleniogórskiego, które będą bardziej profesjonalnie działać oraz będą zdolne do zdobywania środków finansowych z różnych źródeł. Przeprowadzono 11 szkoleń z zakresu zarządzania, księgowości ngo, form prawnych ngo, tworzenia strategii działania, planowania i pozyskiwania środków finansowych. Przeprowadzono ok 200 usług doradczych, złożono 20 projektów nowych, z których 10 uzyskało dofinansowanie. Odbyła się 1 wizyta studyjna do Byczyny – pierwszej spółdzielnio socjalnej w Polsce.

Read more

Projekt: "Piernikarnia"

Projekt społeczno-gospodarczy. Celem było stworzenie warunków do samodzielnego, przynoszącego dochód działania mieszkańcom gminy Janowice Wielkie na podstawie tradycji wypału ceramiki, wypieku pierników, wyrobów ze słomy, wyszywania itp…. Organizowane były warsztaty dla osób w każdym wieku i bezpłatne warsztaty dla szkoły w Janowicach Wielkich (5 warsztatów).

Read more

Projekt: „Teatr objazdowy z opowiadakami w świat”

Projekt stanowił kontynuację pomysłu z projektu „Złoty Piasek”, poznawanie i eksplorowanie starego świata, poznawanie historii bezpośrednio od starszych ludzi. Głównym założeniem projektu było przełożenie zebranych opowieści na język alternatywnego teatru przy zaangażowaniu młodych ludzi z obszarów wiejskich. Projekt realizowany przez samą młodzież stowarzyszenia  z gminy Janowice Wielkie i Mysłakowice.

Read more

Projekt: Tradycje rycerskie Zamek Bolczów

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów średniowiecznych na zamku Bolczów  przez młodzież tworzącą grupę rycerską z Trzcińska - Husyckiej Roty Pieszej Małego Taboru. Przeprowadzono warsztaty dla szkoły  w Janowicach wielkich: tańce średniowieczne, strzelanie z łuku, lepienie garnków z gliny, wspólne gotowanie na ognisku oraz pokaz walki średniowiecznych rycerzy.

Read more