Projekt: Koncert charytatywny "Dla Diba"

Przyjaciele chorego na białaczkę rapera z Jeleniej Góry zorganizowali koncert charytatywny. Na imprezie gościły tłumy młodych ludzi wspierając w ten sposób cięzko chorego przyjaciela,muzyka. Pod patronażem Jeleniogórskiego Centrum Kultury, z własnym wkładem i wsparciem wolontariuszy zrealizowano szczytny cel. Inicjatywa stanowiła również początki Stowarzyszenia.

Read more

Projekt: Coolturka młodych

Projekt dotyczył edukacji pozaszkolnej młodzieży grupy subkulturowej HIP-HOP pochodzącej dzielnicy Jelenia Góra Zachodnia. W ramach projektu odbywały się warsztaty graffiti, break-dance, muzyczne oraz spotykały się grupy hip-hop z różnych miast: Jelenia Góra i Lubawka oraz z Berlina. W ramach projektu odbył się również pierwszy Hip-Hop Jamm Graffitti – warsztaty graficiarskie oraz koncerty, organizowane przez samych młodych ludzi z tych grup, wspieranych jedynie przez dorosłych członków stowarzyszenia.

Read more

Projekt: "Złoty piasek”

Projekt wieloaspektowy, w który zaangażowane było środowisko młodzieży, starszych ludzi i nauczycieli  z Janowic Wielkich i Mysłakowic w proces zbierania opowieści o „starych czasach”: zwyczajach, codziennym życiu, obrzędach, przygotowywanym jedzeniu, obchodzeniu świąt, leczeniu chorób, uprawach etc...oraz przygotowaniu młodzieży do opowiadania i przedstawiania tych opowieści (przy wykorzystaniu elementów plastycznych teatru, dramy, pedagogiki zabawy) w postaci tzw. „Opowiadaków”. Projekt umożliwił odszukiwanie tożsamości przez młodych ludzi, przełamywanie barier etnicznych i pochodzeniowych, pozwolił na dialog pokoleniowy i uczenie się od starszych.

Read more

Projekt: Hip-hop Jamm Graffiti

Cykliczna imprez w ramach "Września jeleniogórskiego". Podstawowym założeniem projektu było zaangażowanie grupy młodzieży hip-hop w organizację dużej cyklicznej imprezy hip-hopowej oraz stworzenie imprezy i oferty kulturalnej, jakiej dla tej młodzieży w Jeleniej Górze do tej pory nie było. Młodzież, wspólnie z pracownikiem Stowarzyszenia „Faktor”, od początku planowała działania, dzieliła się obowiązkami, przyjmowała odpowiedzialność za realizację kolejnych etapów, koordynowała poszczególne zadania.

Read more

Film „Ballada o domu”

Inspiracja, współtworzenie i uczestnictwo w realizacji filmu „Ballada o domu” o ludziach, którzy są świadkami i uczestnikami wydarzeń historycznych, raczej przedmiotami historii niż ich podmiotami, jednak przez uczestnictwo w nich stają się podmiotami, które mają wpływ na to „jak” ten niechciany scenariusz jest przez nich przeżywany i realizowany. Film o człowieczeństwie w obliczu wojny oraz o oswajaniu niewygodnej i trudnej historii „ziem odzyskanych” przez kolejne pokolenia.

Read more

Projekt: Tradycje rycerskie Zamek Bolczów

Projekt zakładał przeprowadzenie warsztatów średniowiecznych na zamku Bolczów  przez młodzież tworzącą grupę rycerską z Trzcińska - Husyckiej Roty Pieszej Małego Taboru. Przeprowadzono warsztaty dla szkoły  w Janowicach wielkich: tańce średniowieczne, strzelanie z łuku, lepienie garnków z gliny, wspólne gotowanie na ognisku oraz pokaz walki średniowiecznych rycerzy.

Read more

Projekt: „Teatr objazdowy z opowiadakami w świat”

Projekt stanowił kontynuację pomysłu z projektu „Złoty Piasek”, poznawanie i eksplorowanie starego świata, poznawanie historii bezpośrednio od starszych ludzi. Głównym założeniem projektu było przełożenie zebranych opowieści na język alternatywnego teatru przy zaangażowaniu młodych ludzi z obszarów wiejskich. Projekt realizowany przez samą młodzież stowarzyszenia  z gminy Janowice Wielkie i Mysłakowice.

Read more