O nas

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w 16.07.2002 roku, jednak faktyczną działalność rozpoczęło z początkiem 2003 r.

W czerwcu 2002 roku w Jeleniej Górze dzięki wsparciu Jeleniogórskiego Centrum Kultury i prywatnym sponsorom, odbył się koncert dla chorego na białaczkę jeleniogórskiego rapera zorganizowany przez grupę jego przyjaciół. Koncert ten stał się symbolicznym początkiem pomysłu na wspólne działanie i stowarzyszenie.

Jeszcze w tym samym roku zostało zarejestrowane stowarzyszenie zrzeszające dorosłych wspierających konstruktywne działania młodzieży oraz samą młodzież. Organizujemy warsztaty, szkolenia, spotkania, konferencje jak również festiwale, wydarzenia kulturalne, edukacyjne oraz sportowe. Prowadzimy doradztwo i konsultacje z zakresu pozyskiwania funduszy Unii Europejskiej na działania oraganizacji pozarządowych.

Obszar naszych działań to głównie:

  • działalność charytatywna,
  • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
  • podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
  • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym,
  • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocja i organizacja wolontariatu.