Walne Zebranie członków Stowarzyszenia FAKTOR

 

Zapraszamy członków na Walne Zebranie w dniu 03.07.2015 r. o godz. 18.00 w Trzcińsko 67, 58-520 Janowice Wielkie.

 Porządek obrad:

  1. Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Podjęcie stosownych uchwał.
  2. Zmiany w Zarządzie oraz w Komisji Rewizyjnej. Podjęcie odpowiednich uchwał.
  3. Zmiany w statucie – status OPP, inne zmiany. Podjęcie uchwały.
  4. Sprawy Miedzianki.
  5. Sprawy bieżące: stan realizacji projektów, działalności odpłatnej, nowi członkowie itd....