Zaproszenie na Walne Zebranie 2020

 

Zapraszamy członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 30.09.2020.

 

Porzadek obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansowaego za rok 2019.

2. Udzielenie absolutorium zarządowi za rok 2019.

3. Sprawy bieżące.

 

Prosimy o potwierdzenie obecności pod nr. tel. 75 644 21 65