Sprawozdanie finansowe za 2018 r.

W dniu 30.06.2019 r. odbylo się Walne Zebranie Członków, na którym zatewierdzono sprawozdanie finansowe stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium zarzadowu za rok 2018 r. 

Sprawozdanie 2018 do pobrania.