Sprawozdanie finansowe za 2017

W dniu 07.07.2018 r. odbylo się Walne Zebranie Członków, na którym zatewierdzono sprawozdanie finansowe stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium zarzadowu za rok 2017. 

Sprawozdanie 2017 do pobrania.