Zakończenie realizacji projektu "Ścieżka Edukacyjna Historyczno- Geologiczno- Przyrodnicza Miedzianka - Mniszków"

 

Została zakończona realizacja projektu “ŚCIEŻKA EDUKACYJNA HISTORYCZNO-GEOLOGICZNO-PRZYRODNICZA MIEDZIANKA-MNISZKÓW” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, Małe Projekty. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Projekt polegał na zaprojektowaniu, oznakowaniu i udostępnieniu szlaku historyczno-przyrodniczo-geologicznego na terenie wsi Miedzianka i Mniszków w Rudawach Janowickich, które niegdyś stanowiły jedną miejscowość. W ramach projektu wykonano:
1) 19 tablic informacyjnych (3 duże i 16 małych
2) 10 tys. szt. mapki drukowanej dot. przebiegu ścieżki,
3) strona WWW Miedzianki i Mniszkowa: www.tajemnicemiedzianki.pl

Korzystanie ze ścieżki edukacyjnej jest bezpłatne dla wszystkich.
Mieszkańców prosimy nadal o przesyłanie kopii zdjęć i innych materiałów związanych z Miedzianką i Mniszkowem, które będą mogły być opublikowane na stronie projektu.

Dostępna jest bezpłatna mapka ścieżki edukacyjnej w następujących miejscach:
1. Wieża Widokowa w Radomierzu.
2. Skarbiec Ducha Gór – Galeria Produktu Lokalnego, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz.

Zainteresowanych zapraszamy do pobrania bezpłatnie mapek w tych miejscach oraz ze strony www.tajemnicemiedzianki.pl.
Zainteresowanych właścicieli miejsc zajmujących się obsługą ruchu turystycznego, którzy chcieliby pobrać bezpłatne mapki dla swoich gości zapraszamy do kontaktu mailowego w celu ustalenia terminu i miejsca odbioru.
Stowarzyszenie nie wysyła mapek pocztą oraz nie dostarcza ich do zainteresowanych.