Sprawozdanie finansowe za 2016 r.

W dniu 07.07.2017 r. odbylo się Walne Zebranie Członków, na którym zatewierdzono sprawozdanie finansowe stowarzyszenia oraz udzielono absolutorium zarzadowu za rok 2016. 

Sprawozdanie 2016 do pobrania.