Zaproszenie na Walne Zebranie Członków 2017

Zapraszamy członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków w dniu 07.07.2017 r. w siedzibie Trzcińsko 67. 

Porządek obrad:

1. Zatwierdzenie sprawozdania finansoiwego za rok 2016

2. Udzielenie absolutorium zarządowy za 2016 r. 

3. Sprawy bieżące.

Prosimy o potwierdzanie obecności tel. 606 466 465.