Sprawozdanie finansowe za 2015

W dniu 07.07.2016 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Faktor w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015.

Zatwierdzono sprawozdanie za 2015 r, udzielono absolutorium zarządowi za 2015 r. 

 

Sprawozdanie 2015.