Rozpoczęcie realizacji projektu “Ekomuzea, mobilne Otwarte Pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór”

 

Stowarzyszenie “Faktor” rozpoczęło realizację projektu “Ekomuzea, mobilne Otwarte Pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór”ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, w ramach osi IV LEADER, Małe Projekty. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


W ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące działania:

1. Seminarium rozpoczynające projekt dot. przykładów i funkcjonowania Ekomuzeów, otwartych pracowni, edukacji regionalnej.

2. Utworzenie i wyposażenie 5 Ekomuzeów, 7 Otwartych Pracowni:
- oznakowanie Ekomuzeów tabliczkami,
- wyposażenie mobilnych Otwartych Pracowni oraz narzędzi do promocji Ekomuzeów w szkołach oraz podczas wydarzeń gminnych: namiot, stoły składane, sztalugi, tablice, stroje, mobilny piec piekarniczy i stelaż do pieca.
3. Edukacja regionalna:
- szkolenie dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców w zakresie koncepcji edukacji regionalnej.
- real. warsztatów edukacji regionalnej (pieczenia chleba na zakwasie, pieczenia i zdobienia pierników; pieczenia tradycyjnych ciasteczek - rogaliki karkonoskie, ciasteczka owsiane, wypieki tradycyjne itp...; filcowanie wełny i wytwarzania wyrobów z filcu; pokazy serowarskie; warsztaty zielarskie; warsztaty dot. tradycyjnych przetworów i naturalnego kiszenia warzyw. Warsztaty będą prowadzone wyjazdowo, mobilnie np. w szkołach, podczas wydarzeń w gminach.
4. Promocja koncepcji Ekomuzeów Krainy Ducha Gór, Otwartych Pracowni i tradycji regionu, edukacji regionalnej jako zasobów turystyki i kultury regionu:
- strona www dot. ekomuzeów, otwartych pracowni i tradycji regionu Krainy Ducha Gór jako zasobów turystyki i kultury regionu oraz edukacji regionalnej.
- foldery - projekt graficzny, skład i druk folderu o formacie A4, skł. na 3, kolor, 7 tys. szt, zawierający opisy 5 Ekomuzeów i Otwartych pracowni.
- promowanie Ekomuzeów, Otwartych Pracowni oraz edukacji regionalnej podczas co najmniej 3 wydarzeń w poszczególnych gminach.