20.08.2016 - Wielkie sprzątanie w Miedziance

20. sierpnia 2016 po raz pierwszy zorganizowaliśmy wydarzenie mające na celu uprzątnięcie dwóch działek na terenie Miedzianki - oczyszczenie terenu wokół tablic ze ścieżki edukacyjnej oznaczający Rynek oraz przygotowanie miejsca na ognisko na działce popałacowej. W akcję zaangażowały się w sumie 23 osoby. Teraz już wiemy, że była to nasza pierwsza, ale na pewno nie ostatnia akcja społeczna na rzecz Miedzianki.