Po Konferencji Każdy Ma swoją Miedziankę

Dnia 18.04.2016 r. w Wieży Widokowej w Radomierzu pod hasłem „Każdy ma swoją Miedziankę” odbyła się konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne Faktor oraz Gminę Janowice Wielkie.

O godzinie 13.00 spotkanie rozpoczęło wystąpienie Pani Prezes Stowarzyszenia, Doroty Goetz, która przywitała przybyłych gości oraz nakreśliła temat i okoliczności zgromadzenia. Następnie głos zabrał Wójt Gminy Janowice Wielkie, Pan Kamil Kowalski, który w punktach przedstawił historię dawnego miasteczka górniczego. Swoją wypowiedź zakończył puentą, iż Miedzianka to nasze wspólne dobro, o które powinniśmy dbać.

Kolejną osobą, która zabrała głos podczas konferencji był Pan Tomasz Stolarczyk, przedstawiciel Muzeum Miedzi w Legnicy. Prezentacja multimedialna i wypowiedź Pana Stolarczyka nawiązywała do książki pt. „ Miedzianka – 700 lat dziejów górniczego miasta”, którą napisał wspólnie z Panem Marcinem Makuchem. Zainteresowani mieli możliwość nabycia książki podczas trwania konferencji.

Po krótkiej przerwie swoje wystąpienie rozpoczął Pan Stanisław Firszt, Dyrektor Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze. Myślą przewodnią jego wystąpienia było pytanie: „Czy chcemy odbudować miasto Miedzianka, czy kopalnię Miedzianka?”. Wokół tego problemu prowadził swoje rozważania.

Ponadto wśród zaproszonych gości wypowiadających się podczas konferencji znaleźli się: przedstawiciele Gildii Przewodników Sudeckich, Teatru im. Cypriana Kamila Norwida w Jeleniej Górze oraz właściciele nowo powstałego Browaru Miedzianka. Mówcy solidarnie nawiązywali do tego, iż punktem przełomowym w związku z działaniami ukierunkowanymi na rewitalizację Miedzianki był reportaż Filipa Springera pt. „Miedzianka Historia znikania” oraz powstały na jego podstawie spektakl pt. „Miedzianka”. Działania te, dla wielu osób stały się inspiracją, aby poznać ciekawą historię i odwiedzić Miedziankę, która została częściowo zapomniana. Przedstawiciel teatru trafnie zaznaczył, że aby budować przyszłość należy dobrze poznać przeszłość. 

Zwieńczeniem konferencji była debata przeprowadzona w trzech grupach. Każda z grup miała za zadanie przeanalizować i przedyskutować przydzielony aspekt. Tematy dyskusji dotyczyły obszarów: historyczno-kulturalnego, społeczno-gospodarczego oraz współpracy i współdziałania. Przedstawiciele grup prezentowali konkluzje na forum wszystkich zebranych, które okazały się niezwykle twórcze i ciekawe.

Pod koniec spotkania głos zabrał Sekretarz Urzędu Gminy Janowice Wielkie,  Pan Miłosz Kamiński, który początkowo podziękował gościom za przybycie, następnie w imieniu Urzędu Gminy wyraził zainteresowanie rewitalizacją Miedzianki.

Konferencję zamknęła Prezes Stowarzyszenia, Pani Dorota Goetz dziękując gościom, zachęcając do wspólnego koordynowania pomysłów zagospodarowania potencjału Miedzianki oraz włączenia się w działania. Świadomie oświadczyła, iż odbudowanie miejscowości w takim kształcie, jaki znany jest z przeszłości nie jest możliwe, natomiast prace,  takie jak wytyczenie ścieżek spacerowych przypomną to, co zostało zapomniane.

Podczas trwania konferencji uczestnicy mieli możliwość skorzystania z cateringu, przygotowanego przez producentów odznaczonych Karkonoską Marką Lokalną tworzących projekt Karkonosze Slow oraz Browar Miedzianka. Tekst: Karolina Rokicka, UG Janowice Wielkie

Więcej zdjęć z Konferencji na stronie Stowarzyszenia na Fecebooku:

https://www.facebook.com/tajemnicemiedzianki/?fref=ts

Nagranie z Konferencji, udostępnione dzięki uprzejmości Pana Dariusza Mofiny

Część I - https://www.youtube.com/watch?v=yzMozvs7obk&feature=youtu.be

Część II - https://www.youtube.com/watch?v=vz3DMSCNGJk

Część III - https://www.youtube.com/watch?v=7GmDYVqXS0g

Część IV - https://www.youtube.com/watch?v=E1j85plCnxs

Część V - https://www.youtube.com/watch?v=LYwIgjhOFfg&feature=youtu.be